CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HƯƠNG GIANG

Tuyển dụng các vị trí sau :

1/Thợ hàn 2 năm kinh nghiệm trở lên 10 người

2/Thợ tiện cơ 2 năm kinh nghiệm trở lên 4 người

3/Thợ điện tự động hóa 4 người

Vui lòng xin liên hệ hoặc tới địa chỉ :

Chat Online